Potrebujete poradiť? Volajte kedykoľvek na +420 725 675 675

Ochrana soukromí a bezpečnost

Nakladanie s osobnými údajmi užívateľov webových služieb spoločnosti Coleman S.I., a.s.

Coleman S.I., A.Ş. postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, prípadne v súlade s ďalšími právnymi predpismi.

O Vašu bezpečnosť sa stará najmodernejšia zabezpečenie pomocou SSL certifikátu, ktorým je zabezpečený celý web. E-shop stojí na najnovšiu technológiu, ktorá je sama o sebe zabezpečená.

Pri spracovaní osobných údajov sa dodržiavajú tieto zásady:

-Coleman S.I., A.Ş. nespracováva osobné údaje užívateľov služieb inak ako na zákonné účely, popr. k účelom, s ktorými užívateľ vyslovil súhlas.

Dáta sú spracovávané iba v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov, na ktoré bola poskytnutá a len po nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Ak používateľ vyplní a odošle formulár s požadovanými osobnými údajmi (predovšetkým pri objednávke), dáva zároveň súhlas so spracovaním týchto údajov, najmä na účely identifikácie užívateľa. Užívateľ ďalej udeľuje súhlas s ďalším marketingovým spracovaním, najmä pre cielenie reklamy a zasielanie obchodných oznámení. V súvislosti s využívaním služieb užívateľom môžu byť zhromažďované aj ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a IP adresa, pomocou ktorej sa užívateľ prihlasuje k službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod.

Súhlas užívateľa so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a užívateľ je oprávnený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese Coleman S.I., A.Ş. Po odvolaní súhlasu budú všetky údaje používateľa z databázy zlikvidované a nebudem ďalej spracovávané.

Coleman S.I., A.Ş. môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať zákon, alebo so súhlasom používateľa. Nikdy Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akejkoľvek tretej strane pre jej marketingové účely.


Dátum vydania 2.7.2017


aktualizácia 24.5.2018
V rámci nových zákonov Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR) by sme Vás radi zoznámili s ich znením.
Súbor na stiahnutie nájdete
TU
 

 

Tento web využíva cookies pre Vašu pohodlnejšiu prácu. Kliknutím na "súhlasím" uzavrite túto lištu.
Zaregistrujťe sa pre odber noviniek a akčných ponúk!