Potrebujete poradiť? Volajte kedykoľvek na +420 725 675 675

Ako si vybrať asfaltový pás?

Asfaltový pás ako hydroizolácia?

Preč sú časy, kedy bol výber obmedzený na označenie výrobkov térpapír, ipa a Sklobite. Najmä IPA utkvela v mysliach ľudí natoľko, že dnes zákazník neznalý možností, ktoré súčasný trh ponúka, používa toto slovo pomaly ako zaklínadlo. IPA na strechu, na základy, na altánok .... V nepreberné ponuke materiálov asfaltových pásov pre hydroizolácie je dnes pomerne neľahké sa orientovať tak, aby na prvý pohľad bolo z názvu výrobku zrejmé, na čo je určený a aké má vlastnosti. Každý výrobca asfaltových pásov v snahe sa za každú cenu odlíšiť, používa hocikedy exotické názvy pre vlastné výrobky, ktoré ale sťaží odhad použitia a teda určenie vhodnosti danej hydroizolácia pre zamýšľaný účel.
Pretože sme si vedomí toho, že pozície človeka, ktorý si realizovať hydroizoláciu svojpomocne je ťažká, vychádzame vám v ústrety a ako pomoc ponúkame nasledujúci článok, ktorý by Vám mal pomôcť pri výbere vhodného materiálu pre daný účel.
 
Najskôr trocha teórie:
 
Rozdelenie asfaltových pásov podľa materiálu asfaltu.
Na našom trhu je možné zakúpiť asfaltové pásy s asfaltom oxidovaným, SBS modifikovaným a APP modifikovaným. Rozdiel medzi jednotlivými typmi je najmä v teplotných odolnostiach daného materiálu. Všeobecne vo väčšine prípadov sú APP pásy najvhodnejšie, vzhľadom k svojej vysokej teplotnej stálosti, k hydroizoláciám striech s vyšším spádom. SBS modifikovaný pás má väčšinou dobrú odolnosť mrazu, sú teda vhodné na bežné hydroizolácie plochých striech a spodnej stavby. Veľkou výhodou SBS pásov je aj ich elasticita, to znamená schopnosť vracať sa do pôvodného tvaru (napríklad po perforácii majú snahu tieto materiály otvor minimalizovať). Oxidované pásy naproti tomu sú teplotne veľmi obmedzené, a to ako horným tak dolným limitom a dnes sa využívajú najmä na menej namáhané a náročné aplikácie. Ani oxidované asfaltové pásy ani pásy APP modifikované nemajú schopnosť elasticity.
 
Rozdelenie asfaltových pásov podľa nosnej vložky.
Na nosné vložke asfaltového pásu do istej miery závisí charakteristika a použitie celého výrobku.
Nosnou vložku je možné rozdeliť podľa niekoľkých kritérií na:

Podľa nasiakavosti:
  • nasiakavé nosnej vložky (napríklad pásy A330H)
  • nenasiakavé nosnej vložky (polyesterové rúno, sklená tkanina ...)

Podľa materiálu nosnej vložky:
  • papier
  • polyester
  • sklená nosná vložka
  • kovová nosná vložka (hliník ...)
  • kombinovaná nosná vložka (polyester + sklené vlákno ...)

Podľa možnosti kotvenia pásu na pásy:
  • s vložkou vhodnou na kotvenie (sklená tkanina ... všeobecne musí výrobca materiál na kotvenie deklarovať)
  • s vložkou nevhodnou na kotvenie (papierová nosná vložka ...)
 
Nosná vložka má veľký význam najmä v použití pásu. Je jasné, že použiť papierovú nosnú vložku pre pás, ktorý má tvoriť v streche parozábranu je nezmysel, na tento účel sa najlepšie hodia pásy s nosnou vložkou kovovou, v menej exponovaných priestoroch s nosnou vložkou zo sklenej tkaniny a pod. Pokiaľ je potrebné materiál k podkladu mechanicky fixovať, je potreba použitia pásu s pevnou vložkou, napríklad so sklenou tkaninou.
Nemenej dôležitá je hrúbka asfaltového pásu. Orientácia je tu dnes trochu sťažená, pretože nie všetci výrobcovia majú v označení názve identifikáciu pásu k natavenia. Verte ale, že ak uvidíte názov pásu Paraglas G200S40, tak to S znamená, že pás je vhodný na natavenie. Rovnako tak V60S35, Pascal GS4-25 mineral. Pre natavenie je dôležitá najmä krycia vrstva asfaltu na nosnej vložke, teda inak povedané istota, že pri natavovanie neuvidíte pri ľahkom přešlehnutí plameňom nosnú vložku pásu. V prípade pásov typu s by mala byť krycia vrstva asfaltu na vložke väčšie ako 1mm. (Pásy typu R - s krycou vrstvou do 1 mm a pásy typu A - bez krycej vrstvy asfaltu) sú k natavenie nevhodné.

A k čomu teda aký pás použiť? Ktorý bude vhodnou hydroizoláciou pre Vašu strechu a Váš dom? Ukážme si to na príklade výrobného programu firmy Parabita, ktorá sa zaoberá výrobou asfaltových pásov. Zaoberať sa budeme len štandardnými pásmi, bežne používanými pre vytváranie poistných izolácií, hydroizolácií proti vode striech aj spodnej stavby atď. Uvedieme si len vybrané spôsoby použitia pásov, kompletné technické listy vrátane aplikácie nájdete v sekcii na stiahnutie u jednotlivých produktov, alebo na stránkach výrobcu PARABIT Technologies.
 
Oxidované asfaltové pásy 

Parabit A330 H (klasický ,,térpapír“)
Asfaltový pás typu A (bez krycej vrstvy asfaltu), s nízkou pevnosťou, s nasiakavú nosnú vložku a obmedzenou vodotesnosťou.
Cenovo najdostupnejší separačný pás určený len pre pomocné účely a krátkodobé provizória,
pás nie je vhodný do hydroizolačných skladieb v kombinácii s ďalšími asfaltovými pásmi,
prevažuje jednoznačne len jeho samostatné použitie:
A v strešných systémoch ako podkladová a poistný pas pod skladané len ťažké krytiny
(Proti vzdušnej vlhkosti, hnanému dažďu, zafoukanému snehu, ..), nie je vhodný pod asfaltové
šindle, vonkajšou vlhkosťou má tendenciu k vytváraniu hrčí / EN 13859-1,
B aj ako ochrana proti vzdušnej vlhkosti pod zvislé steny / EN 13859-2,
C pre pomocné účely - separačný pás napr. Pre oddelenie tepelnej izolácie od betónu,
ochrana proti zemnej a vzdušnej vlhkosti - obalový materiál napr. balenie strojov,
podkladový pás pre skladovanie, ...
 
Parabit R330H
Charakteristika a použitia hydroizolačného pásu podľa európskych noriem EN
Asfaltový pás typu R (predovšetkým pre voľnú pokládku a pribíjanie lepenkovımi klince s krycou vrstvou do 1 mm), s nasiakavú nosnú vložku, s nižšou pevnosťou.
Cenovo najdostupnejšie separačné a podkladový pás na menej náročné aplikácie:
A separačnej pás (napr. Na drevené debnenie) viacvrstvové strešné skladby / EN 13707,
B v strešných systémoch ako podkladová a poistný pas pod skladané krytiny, aj šindle
(Proti vzdušnej vlhkosti, hnanému dažďu, zafoukanému snehu, ..) / EN 13859-1,
C aj ako ochrana proti vzdušnej vlhkosti pod zvislé steny / EN 13859-2,
D podkladový pás do stenových konštrukcií proti zemnej vlhkosti
Určený je pre pevný podklad (betón, drevené debnenie) s variantným spôsobom montáže,
výnimočne pri použití technológie pokládky lepením použiteľný ako povlaková hydroizolácia.
 
Parabit RV13
Charakteristika a použitia hydroizolačného pásu podľa európskych noriem EN
Asfaltový pás typu R (predovšetkým pre voľnú pokládku a pribíjanie lepenkovımi klince s krycou vrstvou do 1 mm).
Cenovo najdostupnejšie separačné a podkladový pás na menej náročné aplikácie s nenasiakavou
vložkou, nižšie pevnosťou a nízkou odolnosťou proti pretrhnutiu s použitím ako:
A separačnej pás (napr. Na drevené debnenie) viacvrstvové strešné skladby / EN 13707,
B v strešných systémoch ako podkladová a poistný pas pod skladané krytiny, aj šindle
(Proti vzdušnej vlhkosti, hnanému dažďu, zafoukanému snehu, ..) / EN 13859-1,
C aj ako ochrana proti vzdušnej vlhkosti pod zvislé steny / EN 13859-2.
 
Parabit VS35 a VS40
Charakteristika a použitia hydroizolačného pásu podľa európskych noriem EN
Univerzálny podkladový asfaltový pas typu S (zvariteľný), cenovo najdostupnejšie
nataviteľný pás, s nižšou pevnosťou, určené pre menej náročné aplikácie, nevhodný
pre tlakovú vodu:
A viacvrstvové strešné skladby ako podkladová vrstva / EN 13707,
B v strešných systémoch ako podkladová a poistný pas pod skladané krytiny
/ EN 13859-1,
C pre nadzemné jednovrstvové skladby ochrana proti zemnej vlhkosti
D viacvrstvové skladby do spodnej stavby pre podpovrchovú vodu / EN 13969 typ A,
E aj ako ochrana proti vzdušnej vlhkosti pod zvislé steny / EN 13859-2,
 
Parabit GS35 a GS40
Charakteristika a použitia hydroizolačného pásu podľa európskych noriem EN
Pás typu S je zvariteľný, cenovo dostupný, veľmi pevný, veľmi dobre spracovateľný na detaily. Použitie je univerzálny a je určené pre náročnejšie aplikácie pre ploché a šikmé nepochôdzne strechy v systémových strešných skladbách s požiarnym atestom BROOF (t1) ako podkladový pás, aj pre parotesnú funkciu, prevádzkové (terasy, balkóny, ..) a inverzné strechy, určený ďalej pre spodnej stavby proti vzlínaniu vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode, aj proti radónu pre stredné riziko.
A viacvrstvové strešnej skladby (podkladová vrstva nepochôdznych striech, spodná i vrchná vrstva
prevádzkových striech), aj pre kašírovanie na polystyrén, minerálnu vatu / EN 13707,
B v strešných systémoch ako jednovrstvová parotesná zábrana / EN 13970,
C pre nadzemné základy jednovrstvová, spodnej stavby viacvrstvová hydroizolácia / EN 13969 typ T,
D aj ako jednovrstvová protiradónová zábrana pre strednú kategóriu rizika / STN 73 0601.
 
Parabit AL+V S35 (S40)
Charakteristika a použitia hydroizolačného pása podľa európskych noriem EN
Špeciálne asfaltový pás typu S (zvariteľný) s nízkou pevnosťou, cenovo dostupný s najvyššími
difúznymi parametre proti prestupu vodných pár a radónu, proti radónu nutné realizovať
ako viacvrstvové systémy v kombinácii s pevnejšími pásmi, určený
A v strešných systémoch ako jednovrstvová parotesná zábrana / EN 13970,
B ďalej v kombinácii s pevnejšími pásmi pre nadzemné základy a spodnej stavby
protiradónová zábrana pre strednú a vysokú kategórii rizika / EN 13969 a STN 73 0601.
 
SBS modifikované asfaltové pásy
 
Pascal GS4-25 mineral
Charakteristika a použitia hydroizolačného pásu podľa európskych noriem EN
Univerzálny asfaltový pas typu S (zvariteľný) s vysokou pevnosťou, modifikovaný
elastoméry (kaučukom typu SBS) určený pre najnáročnejších hydroizolačné aplikácie:
A viacvrstvové strešná skladba (podkladová vrstva nepochôdznych striech a spodnej aj vrchnej
pás prevádzkových a inverzných striech) / EN 13707,
B v strešných systémoch ako jednovrstvová parotesná zábrana / EN 13970,
C pre nadzemné základy jednovrstvová a spodnej stavby viacvrstvová hydroizolácia / EN 13969 typ T,
D aj ako protiradónová zábrana jednovrstvová pre stredné kategóriu rizika alebo dvojvrstvová
väčšinou v kombinácii s odvetraním podložia pre vysokú kategóriu rizika / STN 73 0601.
 
Pascal PVS4-25 mineral
Charakteristika a použitia hydroizolačného pása podľa európskych noriem EN
Univerzálny asfaltový pas typu S (zvariteľný) s vysokou pevnosťou, modifikovaný
elastoméry (kaučukom typu SBS) určený pre najnáročnejších hydroizolačné aplikácie:
A viacvrstvové strešnej skladby (podkladová vrstva nepochôdznych striech a spodnej aj vrchnej
pás prevádzkových a inverzných striech) / EN 13707,
B v strešných systémoch ako jednovrstvová parotesná zábrana / EN 13970,
C pre nadzemné základy jednovrstvová a spodnej stavby viacvrstvová hydroizolácia / EN 13969 typ T,
D aj ako protiradónová zábrana jednovrstvová pre stredné kategóriu rizika alebo dvojvrstvová
väčšinou v kombinácii s odvetraním podložia pre vysokú kategóriu rizika / STN 73 0601.
 
Paraelast AL+VS35 (S40)
Charakteristika a použitia hydroizolačného pása podľa európskych noriem EN
Špeciálne asfaltový pás typu S (zvariteľný) s nízkou pevnosťou, modifikovaný elastoméry
(Kaučukom typu SBS), cenovo dostupný s najvyššími difúznymi parametrami proti prestupu
vodných pár a radónu, proti radónu nutné realizovať ako viacvrstvové systémy v
kombinácii s pevnejšími pásmi určený A v strešných systémoch ako jednovrstvová parotesná zábrana / EN 13970, B ďalej v kombinácii s pevnejšími pásmi pre nadzemné základy a spodnej stavby ako protiradónová zábrana pre strednú a vysokú kategórii rizika / EN 13969 a STN 73 0601.

Pascal PVS4 (S5) -25 přírodní/červený
Charakteristika a použitia hydroizolačného pása podľa európskych noriem EN
Univerzálny vrchný asfaltový pas typu S (zvariteľný) s vyššou pevnosťou, predovšetkým s vysokou
dilatačné schopnosti, modifikovaný elastoméry (kaučukom typu SBS), s požiarnym atestom
BROOF (t1) ako súčasť systémové skladby určený pre najnáročnejších hydroizolačné aplikácie:
A vrchná vrstva jedno a viacvrstvové strešné skladby nepochôdznych plochých, šikmých a strmých striech s určenou požiarnou odolnosťou a prevádzkových a inverzných striech / EN 13707,
B nadzemné základy jednovrstvová a spodnej stavby viacvrstvová (vrchná) hydroizolácia aj pre tlakovú vodu (hrubozrnný posyp zlepšuje statickú aj dynamickú odolnosť pásu) / EN 13969 typ T.

Viac o materiáloch po kliknutí na názov asfaltového pásu - v sekcii na stiahnutie na karte produktu. Ako vidíte, je z čoho vyberať a magická skratka IPA už nemusí byť Vašou jedinou voľbou.

Je jasné, aj vzhľadom na záruky jednotlivých materiálov, že orientácia s dôrazom na dlhodobú funkčnosť hydroizolácie by mala byť zameraná na modifikované výrobky (či už sa bude jednať o hydroizoláciu strechy Vášho domu alebo o hydroizoláciu základov stavby). Na menej náročné aplikácie oxidované pásy a na provizórne alebo poistnej hydroizolácie ľahké pásy typu V alebo R.
Pre návrh vhodné skladby pre svoj dom môžete kontaktovať Poradenské Studio Coleman.
Tento web využíva cookies pre Vašu pohodlnejšiu prácu. Kliknutím na "súhlasím" uzavrite túto lištu.
Zaregistrujťe sa pre odber noviniek a akčných ponúk!